'Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn sử dụng sai 1.900 ha đất công'

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký lên tiếng kết quả kiểm toán lên tiếng kinh tế tiền tài, các hoạt động giải trí sinh hoạt liên hệ đến làm chủ, sử dụng vốn, tài sản quốc gia năm 2017 của Tổng đơn vị du học Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Một số có thời gian sống, nổi bật là lịch trình làm chủ sử dụng đất, được Kiểm toán Nhà nước nêu ra như, Sagri và Công ty TNHH Một thành viên Xuất du nhập Nông lâm món ăn hải sản (100% vốn của Sagri) đã ký kết 10 hiệp đồng góp vốn ra đời và đi vào hoạt động giải trí pháp nhân mới để thích hợp tác đầu tư kinh phí trên 24 khu đất có 1.900 ha. Trong số này, Sagri đã giao trả 140 ha của Công ty TNHH MTV Bò sữa Tp Tp Hcm cho Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sagri và giao 450 ha cho một đơn vị du học đối tác khác. Theo Kiểm toán Nhà nước, số đất đó được giao khi chưa hiện ra thoả thuận chấp thụận của UBND Tp Tp Hcm, chưa hiện ra chính thức đưa ra kiên quyết tịch thu và giao đất của ban ngành có thẩm quyền.

Tổng đơn vị du học Nông nghiệp Sài Gòn. Ảnh: Sagri. 

Tổng đơn vị du học Nông nghiệp Sài Gòn. Ảnh: Sagri. 

Theo kiểm toán, Sagri cũng ký 6 hiệp đồng thích hợp tác theo dạng, việc tổ chức buôn bán trên khu đất do đơn vị du học đối tác toàn quyền chính thức đưa ra kiên quyết, Sagri kế thừa một khoản doanh thu nhất mực và thắt chặt không phụ thuộc vào kết quả buôn bán trên đó. Do đó, ban ngành kiểm toán nghĩ rằng, thiết thực của hiệp đồng thích hợp tác là tổng đơn vị du học này cho thuê theo giờ lại đất, sai trái điều khoản của phố xá đã phê duyệt. 

Tổng đơn vị du học cũng ký 7 hiệp đồng với 4 đơn vị để thích hợp tác buôn bán trên 7 ban ngành trong căn địa ốc có tổng quy hoạch quy hoạnh 114 ha. Sagri cũng ký 8 hiệp đồng thích hợp tác có ngành nghề buôn bán bất động sản địa ốc – là nghành nghề dịch vụ thuộc ngành nghề phải thoái vốn theo điều khoản của Chính phủ. 

Ngoài ra, hiệp đồng thích hợp tác dự án Cụm công nghiệp Láng Le-Bàu Cò, tuy rằng không có thoả thuận chấp thụận chính sách của Tp Tp Hcm, Tổng đơn vị du học đã đổi đơn vị du học đối tác từ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình giao thông Hồng Lĩnh sang Tổng đơn vị du học cổ phần Phong Phú. Khi ủy quyền dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, Sagri cũng bao gồm nhiều sai phạm về trách nhiệm kinh tế tiền tài, kêu gọi vốn và kiên quyết giá ủy quyền khiến số thuế phải nộp bị giảm.

Liên quan tới việc quản căn nguyênanh thu, kinh phí, lên tiếng kiểm toán đã cho biết nhiều có thời gian sống kéo đến lỗ hàng trăm tỷ đồng tại Sagri. Đến ở thời điểm cuối năm 2017, Sagri đã đầu tư kinh phí vốn vào 25 doanh nghiệp với độ quý và hiếm ghi sổ kế toán trung tâm tài chính là hơn 1.000 tỷ đồng. Trong số này có 5 đơn vị du học con, 11 đơn vị du học liên hiệp và 9 doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, 9 trong số 25 doanh nghiệp buôn bán lỗ, 10 đơn vị lỗ lũy kế rút cuộc năm 2017 là hơn 380 tỷ đồng. Trong đó có Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa ngưng hoạt động giải trí từ năm 2014, Công ty Sinh thái văn hóa truyền thống Vĩnh Lộc chưa ra đời và đi vào hoạt động giải trí. 

Cơ quan kiểm toán cũng đánh giá, với con số vốn liếng kinh phí trên, chính hiệu tổng đơn vị du học phải trích phòng ngừa theo điều khoản hơn 100 tỷ đồng nhưng Sagri tuồng như không thi hành. 

Về lịch trình làm chủ kinh tế tiền tài, Tổng đơn vị du học đã ký kết ba hiệp đồng vay ngoại tệ cùng một hiệp đồng vay VND để bổ sung cập nhật vốn lưu động tuy nhiên đem số tiền vay được đi gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khác, sai trái mục đích vay và lỗ hơn 12 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá. 

Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị tổng đơn vị du học thanh tra rà soát diện tích quy hoạnh đất đã giao khoán cho nhà ở, cá nhân sai trái điều khoản để tịch thu, thanh lý các hiệp đồng cho thuê theo giờ sai điều khoản.

Với Công ty TNHH MTV Xuất du nhập Nông Lâm Hải sản, ban ngành kiểm toán đề nghị thanh lý hiệp đồng thích hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Thủy góp vốn lập pháp nhân mới là Công ty TNHH Trung Thủy Sagri do thuộc nghành nghề dịch vụ không được phép đầu tư kinh phí.

Ngoài ra, ban ngành kiểm toán cũng đề nghị Tổng đơn vị du học thanh lý các hiệp đồng thích hợp tác góp vốn lập pháp nhân mới để thích hợp tác đầu tư kinh phí trên các khu đất với Công ty TNHH MTV Cây trồng Tp Tp Hcm sai trái điều khoản.

Các đề nghị này phải được thi hành hoàn thiện và lên tiếng kết quả về Kiểm toán Nhà nước trước thời gian ngày 30/11. 

Cơ quan kiểm toán cũng đề nghị Chủ tịch UBND Tp Tp Hcm chỉ huy tổ chức kiểm điểm, kiên quyết trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xử trí theo điều khoản với những có thời gian sống, cắt giảm nhắc đến ở trên, nổi bật là sự việc cho thuê theo giờ đất, thích hợp tác đầu tư kinh phí khi chưa hiện ra thoả thuận chấp thụận của UBND Tp Tp Hcm. 

Trước đó, trong tháng 5, Chủ tịch UBND Tp Tp Hcm Nguyễn Thành Phong vừa ra chính thức đưa ra kiên quyết kỷ luật, cách thức khiển trách với ông Lê Tấn Hùng – thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên của Sagri. Ông bị nghĩ rằng vi phạm luật về nguyên tắc kế toán trung tâm tài chính, được điều khoản tại khoản 4 Điều 6 Luật Kế toán năm 2003.

Nguyễn Hà

Sưu Tầm: Internet